Maanpuolustusnaisten liiton jäsen
Header

Yleistä

VIHDIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY.

Yhdistyksen tarkoitus:
Yhdistyksen perustukset luotiin 1963 jolloin Vihdin Reserviupseerikerhon alajaostoksi perustettiin naisjaosta. Itsenäinen oma yhdistys, Vihdin Reservin Upseerien naiset ry. rekisteröitiin 1988.

Nimen muutos tapahtui 1996. Tämän jälkeen yhdistys on toiminut nimellä Vihdin Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoitus on toiminta-alueensa naisten maanpuolustustahdon, -tiedon ja -taidon lisääminen, sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistaminen. Samoin yhdistys pyrkii naisten toimintavalmiuksien turvaamiseen kriisi- ja poikkeusolojen varalta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kokonaismaanpuolustuksen edistäminen toiminta-alueellaan kehitettäessä maamme puolustusjärjestelmää.

Vihdin Maanpuolustusnaiset ry kuuluu Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een joka on itsenäinen, puolueisiin sitoutumaton vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö.

NAISTEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry ja Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö ry perustivat vuoden 2005 alussa toimintansa aloittavan uuden naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevän liiton: Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n. Katajanokan Kasinolle Helsinkiin oli kokoontunut toista sataa naista nykyliittojen piireistä ja yhdistyksistä allekirjoittamaan tätä historiallista perustamiskirjaa. Tämä merkittävä tapahtuma linjaa naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä ison askeleen eteenpäin.

Liittojen yhteistyön laajentamista ja liittojen yhdistymistä selvittämään asetettu työryhmä totesi tarkoituksenmukaiseksi liittojen voimavarojen yhdistämisen. Se on työskentelynsä aikana saanut liittojen jäsenistön täyden tuen ja valtuudet jatkaa työtä niin, että prosessi eteni saumattomasti ja hyvässä hengessä eteenpäin.
Uuden liiton toiminnan alettua nykyliitot lopettivat toimintansa kevään 2005 aikana.

Nykyliitot perustettiin yli 40 vuotta sitten aikana, jolloin naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä oli mahdollista tehdä vain reserviläisjärjestöjen naisosastoissa.Myöhemmin kummatkin liitot ovat itsenäistyneet ja vaihtaneet nimeään ajan hengen mukaiseksi. Liitoilla on samankaltaiset perinteet, yhteiset tavoitteet ja yhteistyökumppanit.
Maanpuolustustahdon ylläpitäminen, itsenäisyytemme kunnioittaminen ja sen puolustajien tukeminen on kantanut hyvän hedelmän, isänmaan vaiheista terveesti ylpeän, äidinkieltään arvostavan ja maataan rakastavan jäsenistön.

On aika huomata, että parhaiten saavutetaan vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä tuloksia yhteistyössä tuhlaamatta voimavaroja valtakunnallisesti ja alueellisesti päällekkäisiin järjestöorganisaatioihin. Yhteistyön suunnitteluryhmä totesi että, nyt on liitoilla korkea aika huomata jäsenkentän yhdistys- ja piiritasolla yhä laajentuva yhdessä toimiminen ja vastata jäsenistön toiveeseen liittojen yhdistämisestä. Yhteensä nykyliitoissa on yli 5000 jäsentä.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry pystyy tarjoamaan entistä monipuolisemmat toimintamahdollisuudet; niinpä uudenlaisia suunnitelmia on jo nyt työn alla. Liiton toiminnan tarkoituksena on naisten maanpuolustustahdon,- tiedon ja taidon sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistaminen. Naisten toimintavalmiuksien turvaaminen kriisi-ja poikkeusolojen varalta on uuden liiton keskeinen toimintatavoite. Liitto uskoo, että tulevaisuudessa tullaan osoittamaan kokonaismaanpuolustusta tukevia tehtäviä yhä enemmän myös naisille, jolloin nykyiset voimavarat yhdistäen pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Maanpuolustusnaistenliitto ry:n puheenjohtaja on Mervi Liimatainen Pyhtään Heinlahdesta. 1. varapuheenjohtaja on Satu Virtanen Keravalta ja 2. varapuheenjohtaja on Tuija Nummela Kärkölästä. Liiton toimitilat sijaitsevat Helsingissä maanpuolustusjärjestöjen toimitilassa Töölössä.

Suomen Maanpuolustusnaisten Liiton Uudenmaanpiiriin kuuluvat Lohjan Maanpuolustusnaiset ja Vihdin Maanpuolustusnaiset.