Maanpuolustusnaisten liiton jäsen
Header

Etusivu

 Hyvää maanpuolustusvuotta 2019

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, säilyttää ja siirtää isänmaata kunnioittavat arvot ja perinteet tuleville sukupolville. Historian tunteminen auttaa ja  lisää nuorten ymmärrystä nykyisyydestä. Sotiemme veteraanien tukeminen on ollut vuosikymmenet yksi yhdistyksen keskeinen ja mieleinen tehtävä. 101-vuotiaassa Suomessa nämä Maanpuolustusnaisten arvot ja tavoitteet ovat entistä vahvemmin esillä. Levottomassa ja epävakaassa Euroopassa naisten maanpuolustustahdolle on yhä suurempi tarve ja  yhdistyksen  puheenjohtajana toivonkin yhdistyksen  keskittyvän

– naisten maanpuolustustahdon, -tiedon ja -taidon lisäämiseen sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistamiseen

– sotaveteraanien kunnioittamiseen ja veteraanityöhän osallistumiseen

– maanpuolustushengen ja -tietojen siirtämiseen nuorille

Myös tänä vuonna Maanpuolustusnaiset keskittyvät kouluttamaan ja kouluttautumaan naisia arjen turvallisuuteen jokapäiväisessä elämässä ja erilaisissa poikkeustilanteissa.

Peruskoulutuskokonaisuus sisältää kolme osiota:

  • perusosa, joka on Uudenmaan piirin järjestämä järjestöinfo 3 tuntia, torstaina 24.1.2019 klo 17-20, paikkana on  Lohjan kirjasto, Järnefelt-sali, Karstuntie 3
  • arjen turvallisuuskurssi 16 tuntia, tavoitteena syksy 2019
  • jokin muu varautumis- tai turvallisuuskurssi esim. Nastaharjoitus 16 tuntia

Toivon mahdollisimman monen yhdistyksen jäsenen osallistuvan tähän koulutuskokonaisuuteen, joka tulee suorittaa 3 vuoden sisällä.

Maanpuolustusnaisten liiton teeman mukaisesti:

Topakasti arjen turvaksi

Tervetuloa mukaan arvokkaaseen työhön!

Terveisin puheenjohtaja Salli Lehervo