Maanpuolustusnaisten liiton jäsen
Header

Etusivu

 Hyvää maanpuolustusvuotta 2020

 

Yhdistyksemme tarkoituksena on ylläpitää, säilyttää ja siirtää isänmaata kunnioittavat arvot ja perinteet tuleville sukupolville. Historian tunteminen auttaa ja  lisää nuorten ymmärrystä nykyisyydestä. Sotiemme veteraanien tukeminen on ollut vuosikymmenet yksi yhdistyksen keskeinen ja mieleinen tehtävä.  Vallitsevassa elinympäristössämme naisten maanpuolustustahdolle on yhä suurempi tarve ja  yhdistyksen  puheenjohtajana toivonkin yhdistyksen keskittyvän

– naisten maanpuolustustahdon, -tiedon ja -taidon lisäämiseen sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistamiseen

– sotaveteraanien kunnioittamiseen ja veteraanityöhän osallistumiseen

– maanpuolustushengen ja -tietojen siirtämiseen nuorille

Maanpuolustusnaiset keskittyvät kouluttamaan ja kouluttautumaan naisia arjen turvallisuuteen jokapäiväisessä elämässä ja erilaisissa poikkeustilanteissa. Järjestämme myös tänä vuonna yhdessä Lohjan Maanpuolustusnaisten kanssa Uudenmaan piirissä Maanpuolustusliiton ohjelman mukaista peruskoulutusta.

Vuoden 2020 merkittävä tapahtuma meillä on järjestää yhdessä Lohjan Maanpuolustusnaisten kanssa valtakunnallinen kaksipäiväinen maastovaellus, Hiisi-Jotos, Lohjalla 16.-17.5.2020. Jotoksessa teemana on Arjen taidot.

Puolustusvoimain valtakunnallinen lippupäivän paraati 4.6.2020 on Tammisaaressa ja siellä olemme myös vahvasti mukana.

Toivon mahdollisimman monen yhdistyksen jäsenen osallistuvan näihin valtakunnallisiin tapahtumiin, ne ovat ainutlaatuisia kokemuksia.

Maanpuolustusnaisten liiton teeman mukaisesti:

Topakasti arjen turvaksi

Tervetuloa mukaan arvokkaaseen työhön!

Terveisin puheenjohtaja Salli Lehervo